Privātuma Politika

Mums ir ļoti svarīga portāla parlatviju.lv lietotāju privātuma politika.
Šeit būs informācija par to, kādu lietotāja informāciju saņem portāls, un kā tā tiek apstrādāta.


Portāls var tikt apmeklēts anonīmi, bet, lai veiktu balsošanu portālā parlatviju.lv, apmeklētājam ir jāveic autorizācija caur internetbanku. Veicot autorizāciju tiek ievākta sekojoša informacija: vārds, uzvārds un personas kods, lai būtu juridisks pamats iesniegt kolektīvās iniciatīvas, kas balstās atbalstītajā petīcijā, un pārliecinātos par to, ka parakstītājs ir reāla persona. Balsotājam ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim.
Pēc veiksmīgas autentifikācijas, internetbankas atsūta personas vārdu, uzvārdu un personas kodu uz parlatviju.lv aizsargātām datubāzēm, kur tiek uzglabāti personas dati un izveidots lietoātaja profils, kurā pēc tam ir iespēja rediģēt uzstādijumus un pievienot profila foto un e-pastu, lai parakstītos jaunumiem. Persona var veikt vienu balsojumu par katru iniciatīvu.

Pēc Saeimas pieprasījuma, datu bāze ar savāktajiem parakstiem tiks salīdzināta ar pilsoņu reģistru.
Apmeklējot un izmantojot parlatviju.lv, apmeklētājs piekrīt šeit aprakstītajiem privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien apmeklētāja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA:

 1. parlatviju.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā portāls var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
  • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, personas kods);
  • netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu portāla izmantošanu).
 2. Apmeklētāju personas datus portāls apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot apmeklētāja personas datus, portāls izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 3. Apmeklētājs piekrīt un atļauj portālam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt apmeklētāja personas datus, kas ir nepieciešams šādiem mērķiem:
  • dati ir nepieciešami balsotāja identificēšanai un uzskaitei.
 4. Portāls nodrošina apmeklētāja personas datu aizsardzību un drošību, tiktāl, cik to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
 5. Autorizācijas maksājumi portālā parlatviju.lv:
  • Lai varētu balsot par petīciju vai iniciatīvu, pirmstam ir nepieciešams autorizēties ar banku startpniecību.
  • Lai autorizētos caur bankā SEB unibanka un Swedbank, ir jāmaksā autorizācijas maksa, kas nosedz komisjas izmaksas par autorizēšanos portālā.
  • Portālā veiktās autorizācijas maksas netiek atgrieztas.

SĪKDATNES (cookies):

 1. parlatviju.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta portāla parlatviju.lv plašākas izmantošanas iespējas.
 2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.
 3. 2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:
  • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
  • Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;
  • Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.
 4. parlatviju.lv neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.
 5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
  • pielāgošanai lietotāju vēlmēm;
  • izmantošanas optimizēšanai;
  • reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;
  • statistikas veidošanai par apmeklētāju skaitu.
 6. Portāls nodrošina apmeklētāja personas datu aizsardzību un drošību, tiktāl, cik to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
 7. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. parlatviju.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos parlatviju.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.