Petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām.

Saliedētas un stipras valsts pamats ir stipra ģimene. Tomēr šobrīd valstī vērojama organizāciju darbība, kura uzspiež bērnu seksualizāciju, dzimumneitrālu audzināšanu un Dieva vārda izņemšanu no izglītības programmām.

Kopā savāktas 7699 balsis

Tavs ziedojums lapas uzturēšanai ir tikpat svarīgs kā Tava balss! Palīdzot ar savām finansēm, Tu ietekmēsi politiskos un likumiskos procesus Latvijā! Kļūsti par ziedotāju!


Petīcijas mērķis ir paust sabiedrības nostāju par tradicionālas laulības un ģimenes nozīmīgumu.

Šajā īpašajā laikā mūsu valsts svin savu 100. pastāvēšanas gadadienu. Tā ir Dieva svētība, ka tik maza tauta ir spējusi pastāvēt un izdzīvot gadsimtiem ilgos pārbaudījumos. Mums, Latvijas iedzīvotājiem, visdārgākais pienākums ir sargāt šo uzticēto dāvanu un rūpēties, lai tiktu saglabātas tautas morāles normas un vērtības.

Latvijas pamatlikums ir Satversme, kura nosaka, ka Latvija ir demokrātiska un kristīga valsts. Vairākums Latvijas iedzīvotāju ir kristieši, kuri pieder pie dažādām konfesijām (baznīcām) - Romas katoļu, Evaņģēliski luteriskās, Pareizticīgās baznīcas, Vecticībnieku, Baptistu, Septītās dienas adventistu, Metodistu, Vasarsvētku, Evaņģēlisko kristiešu un daudzām citām.  Mēs esam pateicīgi tautas pārstāvjiem valdībā, kuri līdz šim ir ievērojuši Satversmi un aizstāv tautas intereses.

Satversmes 110.pants nosaka, ka “valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt laulību - savienību starp vīrieti un sievieti”. Saliedētas un stipras sabiedrības pamats ir stipra ģimene. Tātad, valstī pastāvošie likumi nosaka, ka kristīgās un ģimeniskās vērtības ir daļa no Latvijas tautas identitātes.

Šodien Latvijas sabiedrībā ir acīmredzama dažādu organizāciju, iestāžu un sabiedriski aktīvu personu darbība, kura ir pretēja Satversmes un tautas interesēm. Šo darbību pamatmērķis ir ar likumu uzspiest bērnu seksualizāciju un dzimumneitrālu audzināšanu izglītības iestādēs, veicināt nepamatotu bērnu izņemšanu no ģimenēm, kā arī izskaust no izglītības programmām kristīgo mācību un visu, kas saistīts ar Dievu.

Aicinām atbalstīt idejas, iniciatīvas, aicinājumus, likumdošanas projektus un noteikumus, kuri atbilst valsts Satversmē noteiktajām vērtībām. Mēs iestājamies par Latviju, kura Eiropas reģionā kļūst par spēcīgu valsti ar savām vērtībām un pārliecībām, kas balstītas Satversmē.

Ar šo petīciju mērķtiecīgi vēlamies atgādināt, ka Satversme aizsargā tradicionālo ģimenes modeli, un tā ir nemaināma vērtība. Šo pozīciju ir svarīgi apzināties un uzturēt, lai veidotu Latviju par spēcīgu, stabilu un perspektīvu valsti nākamajām paaudzēm.

Dievs, svētī Latviju!

Tavs ziedojums lapas uzturēšanai ir tikpat svarīgs kā Tava balss! Palīdzot ar savām finansēm, Tu ietekmēsi politiskos un likumiskos procesus Latvijā! Kļūsti par ziedotāju!