Par Mums

Balsošanas portāls parlatviju.lv ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim piedalīties parakstot iniciatīvas un petīcijas par Latviju.
Latvijas Satversmē ir teikts, ka mūsu valsts labklājība un liktenis ir mūsu pašu rokās.

Par Latviju!

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu."
/ Izraksts no Latvijas Republikas Satversmes /

Lai sagatavotu kolektīvo iesniegumu Saeimā, ir nepieciešami 10 000 parakstu. Kad tie būs savākti, konkrētā petīcija tiks iesniegta un parakstītāju datu bāze tiks salīdzināta ar pilsoņu reģistru, lai varētu pārbaudīt parakstītāju autentiskumu. Personas dati tiks uzglabāti aizsargātās datu bāzēs.

Projektu īsteno organizācija EKD "KRISTUS PASAULEI"

  • Reģistrācijas numurs: LV 99500003902
  • Juridiskā adrese: Latvija, Limbaži, Parka iela 24a-21, LV-4000
  • Konts ziedojumiem: LV77UNLA0050008074909