Valsts atbilde un pateicība par starpkonfesionālās tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” pateicības vēstuli latvijas valsts vadītājiem.

Publicēts 04.02.2020 12:45 Kategorija: Petīcijas

Valsts kancelejā 2020. gada 28. janvārī saņemts Ministru kabinetam adresēts Starpkonfesionālās Tautas lūgšanu sapulces "Dievs, svētī Latviju!" organizatora un Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Kristus Pasaulei" vecākā mācītāja Mārča Jencīša pilnvarotās personas Luīzes Zvejas iesniegums ar Starpkonfesionālās Tautas lūgšanu sapulces "Dievs, svētī Latviju!" 2019. gada 19. oktobra dalībnieku pateicības vēstuli.

Informēju, ka Luīzes Zvejas iesniegums Ministru prezidenta biroja vadītāja J. Patmalnieka uzdevumā nosūtīts visu ministriju biroju vadītājiem informācijai un turpmākam darbam. Pateicamies Starpkonfesionālās Tautas lūgšanu sapulces "Dievs, svētī Latviju!" dalībniekiem un Latvijas vadošiem reliģisko konfesiju bīskapiem un garīgiem vadītājiem par atbalstu un labajiem vārdiem Latvijas valsts vadītājiem.

Cieņā.
Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja (paraksts*) Līga Peinberga
Vairāk info:
www.dievssvetilatviju.info