Kopā mēs varam sasniegt vairāk!

Iespēja ziedot portāla atbalstīšanai

Lai uzturētu un attīstītu portālu, kā arī popularizētu iniciatīvas izmaksas nav mazas. Tāpēc ikviens portāla apmeklētājs tiek aicināts atbalstīt parlatviju.lv tālāku virzību arī ar finansēm, kas tiks izlietotas šī portāla uzturēšanai, attīstīšanai un iniciatīvu virzīšanai uz priekšu.
Piedalīšanās ar savu ziedojumu ļaus segt izmaksas. Tādēļ vienlīdz liela vērtība ir gan Jūsu balsojumam, gan arī ziedojumam.

    Ikvienam ziedotājam ir tiesības:
  • Būt informētam par ziedojuma portāla mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  • Sagaidīt, ka visas attiecības ar ziedojuma saņēmēju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
  • Uzdot jautājumus par portāla kustību un saņemt patiesas un atklātas atbildes.