Kopā mēs varam sasniegt vairāk!

Iespēja ziedot portāla atbalstīšanai

Lai uzturētu un attīstītu portālu, kā arī popularizētu iniciatīvas izmaksas nav mazas. Tāpēc ikviens portāla apmeklētājs tiek aicināts atbalstīt parlatviju.lv tālāku virzību arī ar finansēm, kas tiks izlietotas šī portāla uzturēšanai, attīstīšanai un iniciatīvu virzīšanai uz priekšu.
Piedalīšanās ar savu ziedojumu ļaus segt izmaksas. Tādēļ vienlīdz liela vērtība ir gan Jūsu balsojumam, gan arī ziedojumam.