Balso Par Latviju

ParLatviju.lv ir balsošanas platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var parakstīt izvirzītas iniciatīvas un petīcijas Latvijas valsts celšanai, kas pēc tam tiek nogādātas Saeimā.

Petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām.

Saliedētas un stipras valsts pamats ir stipra ģimene. Tomēr šobrīd valstī vērojama organizāciju darbība, kura uzspiež bērnu seksualizāciju, dzimumneitrālu audzināšanu un Dieva vārda izņemšanu no izglītības programmām.

1300/10000
Balsot

Tava balss ir svarīga! Tā spēj izšķirt svarīgu likumu ieviešanu vai neieviešanu valstī, tādēļ esi aktīvs!

Petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām.

Saliedētas un stipras valsts pamats ir stipra ģimene. Tomēr šobrīd valstī vērojama organizāciju darbība, kura uzspiež bērnu seksualizāciju, dzimumneitrālu audzināšanu un Dieva vārda izņemšanu no izglītības programmām.

1300/10000
Balsot